Onze gedachten

Toegankelijke dienstverlening

03/11/2023

Digi-HELD

27/09/2021

2020. Corona  verplicht ons om de meeste contacten met diensten en organisaties digitaal te doen. In onze vereniging merken we dat veel mensen daar moeite mee hebben. De meesten mensen bezitten wel een smartphone of computer, al is dat zeker niet iedereen, maar hebben toch heel wat moeite om met die apparaten te werken.

Online een afspraak maken? Aanmelden met je identiteitskaart? Je weg vinden over het wereldwijde web? Voor veel mensen is dat echt niet vanzelfsprekend.  Of wat doe je als je computer niet werkt? Een online vergader programma werkt niet naar behoren  op je computer en je volgt een opleiding? Of je hebt online een sollicitatiegesprek en je weet niet hoe je aan de installatie van dat programma moet beginnen.

Al van bij de start van de Digi-HELD was het duidelijk dat er veel nood is aan een laagdrempelig initiatief voor eerste hulp bij computerproblemen. Onze maatschappij is in 2020 in snel tempo geëvolueerd naar een digitale samenleving. Een vereniging als Ons Gedacht moet er mee op toezien dat er bij die digitale sprong niemand achter blijft. We zoeken met Ons Gedacht en alle gebruikers van de Digi-HELD naar manieren om de digitale drempel te slopen.
Wordt vervolgd!

Onze vrijwilligers bij de Digi-HELD zijn geen computergenieën of informatici. Toch kunnen ze helpen bij de meeste problemen of moeilijkheden die mensen ervaren.  Je bent welkom bij de Digi-HELD op maandag namiddag tussen 14u en 16u en op donderdag voormiddag tussen 10u en 12u. Je vindt ons in dienstencentrum “de rosmolen”  (Pettendonk  37/1, Lier).

Geld-HELD

27/09/2021

Nadat we het rechtenkompas lanceerden werd al snel duidelijk dat zelfs met een rechtenkompas in de ene hand en een emmer goede moed in de andere het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om zijn weg te vinden in het woud van organisaties en rechten.

Daarom begonnen we in volle Covid-19 pandemie in oktober 2020 met de Geld-HELD. De Geld-HELD is een laagdrempelig initiatief waar vrijwilligers samen met jou op zoek gaan naar waar je recht op hebt aan de hand van het rechtenkompas. Je kan iedere maandag tussen 14u en 16u en iedere donderdag tussen 10u en 12u terecht in dienstencentrum “de Rosmolen” (Pettendonk 37/1, 2500 Lier).

Onze vrijwiligers gaan samen met jou op zoek naar de levensdomeinen waar je je rechten nog niet volledig hebt uitgeput. Eventueel maken ze samen met jou een afspraak bij de dienst waar je moet zijn. Verder kunnen we samen zoeken hoe je je gezinsbudget kan verhorgen door vaste kosten te verminderen.

Tijdens de openingsuren van de Geld-HELD komen we met Ons Gedacht ook steeds samen voor een tas koffie en een goed gesprek. Je bent meer dan welkom om mee aan te schuiven en zo misschien nieuwe mensen te ontmoeten!

Het Rechtenkompas

27/09/2021

Vanaf 2018 werkten we met Ons Gedacht rond onderbescherming. Je bent onderbeschermd als je geen gebruik maakt/weet hebt van alles waar je recht op hebt. We begonnen rond onderbescherming te werken nadat enkele deelnemers van Ons Gedacht al jaren recht bleken te hebben op een aantal zaken maar het niet wisten.

Zo bleek P. al jaren recht te hebben op een tegemoetkoming om een driewieler aan te kopen. S. had zonder het te weten recht op een sociaal tarief voor haar telefoon rekening en E. bleek in aanmerking te komen voor een sociale lening.

Tijdens een Ons Gedacht-vergadering bleek dat iedereen wel recht bleek te hebben op iets dat ze niet wisten. Wat ook opviel was dat mensen soms iets hadden aangevraagd omdat ze van elkaar hadden vernomen dat ze ergens recht op hadden. Soms weten mensen dat ze misschien recht hebben op iets, maar weten ze niet waar ze het moeten aanvragen. Kortom, we zagen na een uurtje praten de bomen door het bos niet meer. We leven in een complex land waar je soms papieren in orde moet brengen bij de mutualiteit, bij het OCMW of ergens anders, soms krijg je een tegemoetkoming van Vlaanderen, soms van de stad of nog een ander niveau.

Daar bovenop komt nog dat je als mens in kansarmoede vaak heel afhankelijk bent van de sociale werkers die je pas kruisen en je dossier beheren. Zij zijn vaak de enige toegang tot kennis over maatregelen en het voelt soms alsof je bent overgeleverd aan hen. Als je de stap naar een hulpverlener al durft zetten omwille van schaamte, niet kennen, slechte ervaringen uit het verleden,…

HET RECHTENKOMPAS

We zochten dus naar een manier waardoor we de richting konden vinden naar onze rechten. We merken dat nog veel te weinig diensten actief aan rechtendetectie doen voor de mensen die ze begeleiden. Daarnaast wilden we ook iets doen aan het gevoel van machteloosheid dat we soms ervaren in de hulpverlening, het gevoel dat je niet zelf je situatie in de hand hebt.
We togen aan het werk. We spraken met elkaar, pluisden websites uit, spraken met sociaal werkers,… We probeerden een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het sociale landschap in België en specifiek Lier.
We verzamelden alle informatie in het rechtenkompas.
Het rechtenkompas bestaat uit twee delen: Het eerste deel is een lijst van alle rechten waar mensen aanspraak op kunnen maken. Ze staan geordend per levensdomein. Per recht staat kort omschreven wanneer je je er kan op beroepen en waar je het kan aanvragen/regelen.
Het tweede deel is een sociale kaart van Lier.  Daar kan je alle sociale organisaties in Lier terugvinden. Zo weet je wat er bestaat in Lier en waar je terechtkan.
Het rechtenkompas kan helpen om de regie in je leven (terug) in handen te nemen. Je kan gericht informatie vragen over rechten aan hulpverleners omdat je weet wat interessant kan zijn voor je eigen situatie. Je kan vlot de weg vinden naar organisaties als het wijkgezondheidscentrum, het sociale restaurant,…. Ons gedacht.

CERAWe lieten het rechtenkompas op grote oplage drukken om te verspreiden onder de inwoners van Lier en omstreken. Dit met de steun van CERA. We bezorgden ook exemplaren aan alle sociale werkers in Lier voor hen is het ook niet altijd eenvoudig om op de hoogte te zijn van alle rechten en mogelijkheden.

We kijken het rechtenkompas jaarlijks na op zijn correctheid, het rechtenlandschap is steeds in ontwikkeling, en brengen dan een geupdate versie uit.

Je vindt het rechtenkompas hier.
Een papieren versie kan je aanvragen bij Liesbeth (liesbeth.verbruggen@saamo.be).

In deze rubriek vind je informatie over onze structurele werking.