Privacyverklaring

www.onsgedachtlier.be

Ons Gedacht vzw vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.

Wij respecteren de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en handelen wij in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

Dataverzameling

De persoonlijke gegevens die u via deze website of via een e-mailactie verbonden aan deze website overmaakt, worden opgeslagen door Ons Gedacht vzw. U gaat ermee akkoord dat deze worden aangewend om uw vraag te verwerken, te beantwoorden of u op de hoogte te brengen van bijkomende informatie.

Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U heeft het recht tot inzage van de gegevens die op u betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via een e-mail naar ons.gedacht@saamo.be.